De inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid
voor sociale en fiscale schulden van uw aannemer

Inhoudingsplicht RSZ

Inhoudingsplicht RSZ artikel 30bis

Sinds 2008 dient u als opdrachtgever te controleren of uw aannemer sociale schulden heeft alvorens deze te betalen. Als dat het geval is, dient u 35% van het factuurbedrag (exclusief BTW) in te houden en rechtstreeks door te storten naar de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid). Dit is zeer belangrijk aangezien u als opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunt worden voor de betaling van de RSZ schuld van uw aannemer tot 100% van de totale prijs der werken. Wanneer de aannemer echter een attest kan voorleggen waaruit blijkt dat zijn RSZ schuld kleiner is dan de voorziene inhouding van 35%, kunt u een aanvraag indienen om de inhouding te beperken tot het beloop van zijn schuld.

Lees meer...
Inhoudingsplicht fiscus

Inhoudingsplicht fiscus

Als uw aannemer fiscale schulden heeft, bent u als opdrachtgever, of als aannemer die dezelfde werken laat uitvoeren door een onderaannemer, verplicht 15% van het verschuldigde bedrag (exclusief BTW) in te houden en door te storten naar de fiscus (FOD Financiën). Als u verzuimt dit te doen, kunt u als opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de fiscale schulden van uw aannemer, beperkt tot 35% van de totale prijs van de werken. U kunt de aannemer een attest vragen waaruit blijkt dat zijn fiscale schuld kleiner is dan de voorziene inhouding van 15%. In dat geval kan de inhouding beperkt worden tot het bedrag van de fiscale schuld.

Lees meer...