Wetsartikel 30bis en de mogelijke gevolgen voor u

Controleer de sociale en/of fiscale schulden van uw aannemer

Als uw (onder)aannemers niet in orde zijn met de RSZ en/of de fiscus, dan is dat meestal geen goed teken. Met een onderneming op de rand van het faillissement doet u uiteraard liever geen zaken! Uw risico is echter nog véél groter aangezien u als opdrachtgever volgens wetsartikel 30bis zelfs hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunt worden voor de schulden van uw aannemer tot 100% van het bedrag van de werken. Dit is te voorkomen door op tijd de schuldpositie van uw aannemers te controleren. Is er sprake van schulden, dan geldt er een inhoudingsplicht op het factuurbedrag ten gunste van de RSZ en de fiscus. Bij het niet nakomen van deze verplichte inhouding kunnen u sancties worden opgelegd in de vorm van hetzelfde bedrag als administratieve boete. Is er geen sprake van schulden, dan doet u er goed aan om de attesten van de schuldpositie te bewaren bij uw administratie. Al met al is het dus uiterst belangrijk deze controle inhoudingsplicht altijd uit te voeren bij elke offerte en factuur. De inhoudingsplicht geldt voor iedereen, behalve natuurlijke personen die louter voor privédoeleinden handelen.

Toepassingsgebied wetgeving 30bis

De hoofdelijke aansprakelijkheid van artikel 30bis is niet alleen van toepassing op Belgische opdrachtgevers maar geldt ook voor buitenlandse opdrachtgevers! Dus als een Nederlandse opdrachtgever werken laat uitvoeren door een Belgische aannemer, dan geldt evengoed de hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van de wettelijke inhoudingsplicht. Vooral bij niet-Belgische opdrachtgevers is deze wetgeving meestal onbekend en dus zeer risicovol.

De wetgeving is van toepassing op:
  • werken in onroerende staat
    bouwen, verbouwen, afbreken, herstellen, onderhouden, afwerken, inrichten, reinigen, grondwerken, tuinaanleg, aanleg en onderhoud van terreinen
  • bewakings- of toezichtsactiviteiten
    bewaking, monitoring, toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, preventief toezicht en/of toezicht op afstand van personen, goederen en/of installaties, met of zonder hulp van technologische middelen, beheer van een alarmcentrale, vervoer van geld, beheer van een geldtelcentrum, begeleiden van uitzonderlijke voertuigen
  • diensten van een bedrijf uit de vleessector
    uitsnijderijen, vleesbereidingen, vleesproducten en het slachten van hoefdieren, gevogelte en konijnen, ontvangst levende dieren, opslag (gekoeld), distributie (logistiek)